พระมหาเถระ พระภัททันตะเกสรินทะ ชาวเมียนมาร์

ประวัติโดยย่อ และ การทำงานพุทธศาสนา
เกิดปี 1951
อายุ 74 ปี   54 พรรษา
สถานที่เกิด       หมู่บ้านหม่งตวิ่น  เมืองแปร  รัฐสะกาย

ผู้ให้กำเนิด        ชื่อบิดา อูแซ่กจ่อ  ชื่อมารดา ด่อซิ่นจี่  ที่หมู่บ้านหม่งตวิ่น  เมืองแปร  รัฐสกาย
1962                บรรพชาสามเณร อายุ 11 ปี
1971                อุปสมบท
การทำงานพุทธศาสนา
1989             เข้าศึกษาปฏิบัติกัมมัฏฐานที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าพะอ๊อกตอยะ เมืองเมาะลำไย
1992 – 1997  เป็นอาจารย์สอนกัมมัฏฐาน ที่สำนักกัมมัฏฐาน วัดป่านานาชาติพะอ๊อกตะยอ เมืองเมาะลำไย
1997             เป็นเจ้าอาวาสประธานสงฆ์ที่สำนักปฏิบัติธรรม  และสอนกัมมัฏฐานให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม
                     ที่วัดป่านานาชาติพะอ๊อกพุทธศาสนะ  ตำบลอูป๊ดด่อ  เมืองอ่องมเหย่ต่าสั่ง  รัฐมัณฑะเลย์

2008             ได้รับแต่งตั้งเป็นมหากัมมัฏฐานาจริยะ
2515             ได้รับแต่งตั้งเป็นอัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ
ปัจจุบัน         รับหน้าที่ดูแลเรื่องปริยัติ ปฏิบัติ ที่วัดป่านานาชาติพะอ๊อกพุทธศาสนะ  ตำบลอูป๊ดด่อ  เมืองอ่องมเหย่ต่ะสั่ง  รัฐมัณฑะเลย์

พระมหาเถระ พระภัททันตะเกสรินทะ ท่านลูกศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์ใหญ่ – พะอ๊อกตอยะ สยาดอ และเป็นผู้ร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดป่าพะอ๊อก และขยายสาขาไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศพม่า และทั่วโลก