ตารางปฏิบัติประจำวัน

เวลา 04.00 – 04.30น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

เวลา 04.30 – 06.00น.

ปฏิบัติธรรม

เวลา 06.30 – 07.30 น.

พระบิณฑบาตที่หอฉัน / รับประทานอาหารเช้า

เวลา 07.30 – 10.00 น.

ปฏิบัติธรรม

เวลา 10.30 – 11.30 น.

พระบิณฑบาตที่หอฉัน / รับประทานอาหารเที่ยง

เวลา 11.30 – 13.00 น.

พัก / ทำสรีระกิจ

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ปฏิบัติธรรม

เวลา 16.30 น.

น้ำปานะ

เวลา 18.00 – 18.30 น.

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

เวลา 18.30 – 20.30 น.

ปฏิบัติธรรม / ฟังธรรม