ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

65/6 หมู่ 7 ต.จำปาหล่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 14000

ใบสมัครเข้าปฏิบัติธรรม

ขั้นตอนการสมัครปฏิบัติธรรม  นับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เป็นต้นไป 

  1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์  (อ่านระเบียบการของศูนย์ฯ ให้ละเอียด ก่อนกรอกใบสมัคร

  2. พระวิปัสสนาจารย์จะพิจารณาใบสมัคร และส่งใบสมัครที่อนุมัติให้แล้วคืนมา เพื่อนำติดตัวมาในวันลงทะเบียนเข้าพักในศูนย์ฯ 

  3. ให้มั่นใจว่าท่านสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  เพราะท่านต้องสอบอารมณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาพม่าเท่านั้น 

  4. ระยะเวลาในการเข้าปฏิบัติธรรมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 – 15 วัน