สาขาพะอ๊อกทั่วโลก

สาขาอินโดนีเซีย

Pa-Auk Tawya Vipassanā Dhura Hermitage Rempang, Batam

Tel: +6282391606186 (Eko) 
Website : www.pa-auktawyabatam.com/ 
Email: pa.rempang@gmail.com 

สาขาจีน (1)

Myanmar Theravāda Buddhist Association

Tel: (81) 90-22209886  

สาขาจีน (2)

ammavihārī Arañña

Tel : +86-0691-8998789 
Website: www.theravada.org.cn 
Email: sengwu@fzcl.org.cn 

สาขามาเลเซีย (1)

Tusita Hermitage (Monastery)

Email: jongjyi@gmail.com 
www.tusitainternational.net 
Contact: Sister Subha 
Tel: +6012-8867353 

สาขามาเลเซีย (2)

Nibbinda Forest Monastery

Mukim 5, Tempat Bukit Balik Pulau, Penang 
ติดต่อ  Lee Hooi Chin 
Tel: +6012-4811984 
Email: hclee7319@yahoo.com 
Website : www.nandaka.org 

สาขามาเลเซีย (3)

Nandaka Vihāra Meditation Society

Tel: +6012-485-5770 / +6017-877-1250 
Email: nandakavihara@gmail.com 
Website : www.nandaka.org 

สาขาสิงค์โปร์ (1)

Pa-Auk Meditation Centre (Singapore)

Tel: (65) 6611-9242 Fax: (65) 6611-9242 
Email: admin@pamc.org.sg 
www.pamc.org.sg 

สาขาสิงค์โปร์ (2)

Visuddha Meditation Centre

Tel: (65) 90101663 
Email: visuddha77@yahoo.com.sg 
Website: www.visuddha-m-c.com 

สาขาศรีลังกา (1)

Nā Uyana Āranya (monastery)

Tel: (94) 37-337-9036 / (94) 37-494-3688 
Email: nauyana@gmail.com 
www.nauyana.org 

สาขาศรีลังกา (2)

Dhammika Ashrama (nunnery)

Tel: (94) 37-5671258 
Email: dhammikashrama@gmail.com

สาขาไต้หวัน (1)

Taiwandipa Theravada Buddhist College

Tel: (886) 6-2301406 • Fax: (886) 6-2391563 
Email: taiwandipa@gmail.com 
www.taiwandipa.org.tw 

สาขาไต้หวัน (2)

Buddhist Hongshi College

Email: hong.shi@msa.hinet.net 
Contact: Ven. Shih Shin Kuang 
Email: 1220ssk@gmail.com 

สาขาอเมริกา (1)

Pa-Auk Tawya Vipassanā Dhura Hermitage, California

Tel: (1) 707-829-1390 
Email: paauk_usa@ymail.com 
www.paauktawyausa.org 

สาขาอเมริกา (2)

Pa-Auk Tawya Vipassanā Dhura Hermitage, Georgia

Email: americadhammasociety@gmail.com 
www.americadhammasociety.org 

สาขาอเมริกา (3)

Robert Cusick

Tel: (1) 415-847-1302 (mobile) 
Skype ID: robertcusick 
Email: robertcusick@gmail.com 

สาขาอเมริกา (4)

Ching-Der Wang

Tel: (1) 763-478-8954 
Email: USRC4439762@Usfamily.Net 

Pa-Auk Tawya branch
(Pha-Ann)

Pha-Ann – EinDu Road, (near Education College), Pha-Ann. 058 222508 
Contact: 058 222508 Office 
Abbot/Resident Teacher: Sayadaw Bhaddanta Padumananda 

Pa-Auk Tawya branch (Mandalay)

Contact: 02 39371 / 09 2039371 / 09 2059918

Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Kesarinda
 

Pa-Auk Tawya branch (DaWei)

Contact: 09 8740179 / 09 8501198

Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Ku
ṇḍadhāna 

Nat-san-taung Tawya

Pa-Auk Tawya branch (KuMei)

Contact: 09 2150083 U Kyi Lin

Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Cittara 

Brahma Vihāri Meditation Centre

Email: enquiry@cakkavala.org  
www.cakkavala.org

Abbot/Resident Teacher:
Sayalay Daw D
īpakarā 

Shwe-thitsar Tawya

Pa-Auk Tawya branch (Mhawbhi)
Contact: 09 5195694

Abbot/Resident Teacher: 
Sayadaw Bhaddanta Kumuda 

Magyitaw monastery

 Pa-Auk Tawya branch (Ayartaw)
Contact: 09 6815591

Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta
Ñāṇinda 

Dakkhiṇārāma monastery

Pa-Auk Tawya branch (Ingapu)

Contact: 09 422502055

Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Tikkhindariya
 

Dhamma Alinyoung Sasana Yeikthar

Pa-Auk Tawya branch (Bago)

Contact: 09 5302446 Office

Abbot/Resident Teacher: 
Sayadaw Bhaddanta Tejāsirī 

AyeChanTharYar Tawya

Contact: 09 497822029 / 09 497922029

Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Kavinanda
 

ShweUMin Monastery, SarrLinGyi

Contact: 09 6452145

Abbot/Resident Teacher: 
Sayadaw Bhaddanta Som
ānika 

AyeChanTharYar Tawya

Contact: 09 497822029 / 09 497922029

Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Kavinanda
 

Sukhaviharī Monastery

PharGalet Tawya, Pa-Auk Tawya branch

Contact: 057 50233 / 09 8727099 

Abbot/Resident Teacher :
Sayadaw Bhaddanta J
āgarabuddhi 

Pāramī SāsanaYeikthar

Pa-Auk Tawya branch (Hlekuu)

Contact: 09 421178109 

Abbot/Resident Teacher: 
Sayadaw Bhaddanta Tejinda
 

Pa-Auk Tawya branch (KyeinTaLi)

Contact: 09 421762890 

Abbot/Resident Teacher: 
Sayadaw Bhaddanta Visuddha
 

Pa-Auk Tawya branch (Myeik)

Contact: 09 8760603 

Abbot/Resident Teacher:
Bhaddanta Tejobh
āsa, Bhaddanta Nandasāra 

Dhamma Alinyoung Monastery

Pa-Auk Tawya branch

Contact: 09 49808155 / 09 450065170 

Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Dhammapati
 

GonMin Monastery

Contact: 01 610592 / 09 73150006 /
09 5161649
(U Soe Win)

Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Paññ
ānanda 

ShweUmin Tawya

Pa-Auk Tawya branch (MonYwar)

Contact: 09 43044935 / 09 403721863 
(ShweMhawWon Pa-Auk Tawya branch) 
Contact: 056 25032 
Abbot/Resident Teacher: 
Sayadaw Bhaddanta Dhammaika
 

Thesann Tawya

Pa-Auk Tawya branch

Contact: 09 33344708 

Abbot/Resident Teacher: 
Bhaddanta Tikkhadhammika
 

Sasanavamsa Baymei Tawya (TaungWineGyi)

Contact: 09 49100373 

Abbot/Resident Teacher :
Bhaddanta Candavara
 

Pa-Auk Tawya branch (Kyauk-KaLatt)

Contact: 09 425327380 

Abbot/Resident Teacher :
Bhaddanta Kosalla
 

Pa-Auk Tawya Vipassanā Dhura Hermitage

Contact: 09 5661269 / 09 1636696 
Email: sayadawukun@gmail.com 
Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Ku
ṇḍala 

Sallekha Paṭipatti Centre

Abbot/Resident Teacher: 
Sayalay
Daw Santagaves
ī 

Araññavihārī Meditation Centre

Pa-Auk Tawya branch

Abbot/Resident Teacher: 
Sayadaw Bhaddanta
Ñeyadhamma 

ZaMyuneTaung Tawya

Pa-Auk Tawya branch

Contact: 09 425281122 
Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Indaka

Pa Auk Tawya (Salin)

Email : kovidaspu@gmail.com 
Contact : +959776707571 
Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Kovida
 

Pa-Auk Tawya Meditation Centre (Heho)

Phone: 09-795842836, 09-764538589 
Email: hehopaauk@gmail.com 
Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta Revata
 

Shwe Nyaung Pin Pa-Auk Tawya

Kappiya: Shwe lin Maung: +95 9 972 391022, Zaw win : 09797979105 . Aung Zay Lut: 09451241031 
Email: paaukmyanaung@gmail.com
Abbot/Resident Teacher:
Sayadaw Bhaddanta J
āneyyācāra