กฏระเบียบผู้ปฏิบัติธรรม

ระเบียบการปฏิบัติธรรม

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนขอเข้าที่พักเพื่อการปฏิบัติธรรมทุกครั้ง

จัดที่พักตามระยะเวลา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจะจัดที่พักให้ท่านตามที่เห็นสมควร ตามระยะเวลาที่ท่านแจ้งความประสงค์

แจ้งอยู่ต่อหรือกลับ

ถ้าจะลากลับก่อนเวลาที่แจ้งไว้ หรือขออยู่ต่อจากวันที่ศูนย์อนุญาต ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อศูนย์ฯจะได้บริหารการใช้ห้องพัก การจัดบริการอื่นๆ เช่นอาหารได้เหมาะสม

ให้ความเคารพ

ให้ความเคารพ เชื่อฟัง ปฎิบัติตามคำแนะนำของพระวิปัสสนาจารย์

ปฏิบัติในหอปฏิบัติรวม

ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติในหอปฏิบัติรวมตามเวลาที่กำหนด

ปฏิบัติธรรมตามแนวทาง

ปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระวิปัสสนาจารย์แนะนำเท่านั้น ไม่นำวิธีการอื่นๆ มาปฏิบัติ หรืออธิบายเผยแผ่กับผู้ปฏิบัติธรรมอื่น

โปรดปิดวาจา

โปรดปิดวาจา พึงเจริญสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน

แต่งกายสุภาพ

เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ มีภิกษุและแม่ชีร่วมปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายสุภาพ เสื้อสีสุภาพ ขาว น้ำตาล เทา ไม่ใส่เสื้อบาง เสื้อแขนกุด รัดรูป ต้องสวมกางเกงขายาว สีสุภาพ งดใส่กางเกงขาสั้น และกระโปรงผ้าบางสีขาว

งดใช้โทรศัพท์มือถือ

งดใช้โทรศัพท์มือถือ