โครงการอบรมสมาธิภาวนา

จตุรารักขากัมมัฏฐาน

วิปัสสนาจารย์ : สยาดอ อู. กุนดา ดานะ

ระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2566

ลงทะเบียนเข้าพักวันที่ 24 พฤษภาคม ก่อน 15.00 น. วันที่ 31 ปิดการอบรมเวลา 10.30 น.

  • พระอาจารย์แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาเวียดนาม พม่า และไทย ผู้สมัครต้องนำหูฟังส่วนตัวที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ฟังบรรยายธรรมะด้วยวิทยุ FM ที่ทางศูนย์จะจัดไว้ให้ยืม

  • รับจำนวนจำกัด เพียง 80 ท่านเท่านั้น (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

  • กรอกใบสมัครได้ที่ : ly/3oy2Rpi

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ Line :@aim-2014

 

จตุรารักขากัมมัฏฐาน

กรรมฐานเป็นเครื่องรักษาตน, กรรมฐานเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติให้สงบระงับและให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เรียกว่า จตุรารักขา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อารักขกัมมัฏฐาน 

  1. พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์ และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่น

  2. เมตตาภาวนา แผ่ไมตรีจิต คิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า

  3. อสุภะกัมมัฏฐาน พิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นให้เห็นเป็นไม่งาม

  4. มรณัสสติ นึกถึงความตายอันจะมีแก่ตน.

กัมมัฏฐาน 4 อย่างนี้ควรเจริญเป็นนิตย์ ช่วยให้การเจริญกัมมัฏฐานกองอื่นๆ เจริญก้าวหน้าพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว