โครงการอบรมสมาธิภาวนา

สมถะ - วิปัสสนา เพื่อรู้แจ้งพระนิพพาน

วิปัสสนาจารย์ : สยาดอ อู. โควิดะ


ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2566

  • ลงทะเบียนเข้าพักวันที่ 15 พฤษภาคม ก่อน 14.00 น.  วันที่ 30 ปิดการอบรมเวลา 11.00 น.

  • พระอาจารย์แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาเวียดนามและไทย ผู้สมัครต้องนำหูฟังส่วนตัวที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ฟังบรรยายธรรมะด้วยวิทยุ FM ที่ทางศูนย์จะจัดไว้ให้ยืม

  • รับจำนวนจำกัด เพียง 80 ท่านเท่านั้น (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

  • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ Line :@aim-2014