“พุทธานุสติภาวนา”

วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566

โดยพระอาจารย์สมทบ ปรักกโม

โครงการอบรมกัมมัฏฐาน 3 วันในเดือนกันยายนนี้ “พุทธานุสติภาวนา” โดยพระอาจารย์สมทบ ปรักกโม วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นปฏิบัติที่ช่วยสนับสนุนให้การทำกัมมัฏฐานหลักมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดศรัทธา ปิติ ปราโมทย์

“จงเจริญพุทธานุสสติอันเป็นกรรมฐานที่ไม่มีที่เปรียบ หลังเจริญกรรมฐานนี้ความปรารถนาที่ดีย่อมสําเร็จ”

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ bit.ly/45Co80X

เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ผู้ประสานงานโครงจะส่งเอกสารยืนยันให้ทาง email ที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัครต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ Line : @aim-2014