ร่วมบุญ

มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 0341627915

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหาร

ท่านสามารถแจ้งความจำนงเพื่อเป็นเจ้าภาพถวายอาหารแด่พระภิกษุ โดยนำอาหาร ขนม และผลไม้มาเอง หรือสามารถมอบเงินจำนวน 10,000 บาทสำหรับการถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล รวมทั้งน้ำปานะ โดยท่านควรจะมาถึงที่หอฉัน วัดนิสสรณวนาราม ในเวลา

ภัตตาหารเช้า

เวลา 06.00 น.

ภัตตาหารเพล

เวลา 10.00 น.

น้ำปานะ

เวลา 16.00 น.

โดยท่านสามรถเจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์  061-8354445

ร่วมบุญสร้างอาคาร

ร่วมบุญการก่อสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ และบำรุงรักษาสถานที่ โดยท่านสามารถแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 061-8354445

ร่วมบุญการโครงการศึกษาพระอภิธรรม และโครงการปฏิบัติธรรม

ทางศูนย์จัดโครงการศึกษาพระอภิธรรม และโครงการปฏิบัติธรรม 3 วัน 7 วัน และโครงการระยะยาว โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการต่างๆ ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIM COURSE Line : @492vwtfl