วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศล ในงานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดนิสสรณวนาราม 


               ปี ๒๕๖๖ วัดนิสสรณวนาราม มีพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสตามพุทธานุญาตที่จะรับผ้ากฐินตามพระธรรมวินัยเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ทางมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาผู้อุปถัมภ์วัดนิสสรณวนาราม จึงขอเชิญศรัทธาญาติโยมร่วมสามัคคีเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมบริวารปัจจัยไทยธรรมเพื่ออำนวยความสัปปายะแด่คณะสงฆ์ในการศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจ ดูแลพระภิกษุอาพาธ ใช้งบประมาณเพื่อซ่อมแซม กุฏิสงฆ์ / อาคารปฏิบัติธรรม และปรับปรุงถนนภายในวัด


               ด้วยพลานิสงส์แห่งมหากุศลในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยแก่การเดินทางตามพระธรรมคำสอนเพื่อบรรลุเป้าหมายคือ มรรค ผล นิพพาน ด้วยเทอญ

 

      ช่องทางในการบริจาค

ร่วมบุญ ณ วัดนิสสรณวนาราม

           เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา”

⦁ โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา

๑. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนเพชรบุรีใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๓๔-๑-๖๒๗๙๑-๕

๒. ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารกรุงเทพทาวเวอร์ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ ๘๗๙-๗-๐๕๐๐๘-๘

๓. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี จ.อ่างทอง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๔๐๖-๓๗๒๘๑๖-๒

      หมายเหตุ – ร่วมบุญกับวัด ใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้ / ร่วมบุญกับมูลนิธิ ใบอนุโมทนาบัตร 

      ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

⦁ ท่านผู้บริจาคที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก / pay in และใบแสดงความจำนงบริจาคไปยังโทรสารเบอร์ ๐๒-๓๐๘-๐๗๒๙ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งสลิปการโอนเงินได้ที่ 
Line : ๐๘๒-๖๒๖-๒๒๐๘ เพื่อดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตร