Meditation Retreat by Sayadaw Vimala
and Sayadaw KundaDhana

โครงการอบรมสมาธิภาวนา

วิปัสสนาจารย์ : สยาดอวิมาละ และ สยาดอ อู กุนดา ดานะ

ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 28 มกราคม 2566

ลงทะเบียนเข้าพักวันที่ 22 มกราคม ก่อน 14.00 น.  วันที่ 27 ปิดการอบรมเวลา 15.00 น.

พระอาจารย์แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาเวียดนามและไทย ผู้สมัครต้องนำหูฟังส่วนตัวที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ฟังบรรยายธรรมะด้วยวิทยุ FM ที่ทางศูนย์จะจัดไว้ให้ยืม

รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/3W98uWr 

เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ผู้ประสานงานโครงการจะส่งเอกสารยืนยันให้ทาง email หรือ line ที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ Line :@aim-2014