พระอาจารย์ใหญ่

พระอาจารย์ใหญ่มีฉายาว่า อาจิณณะ แต่ชาวเมียนมาร์มักเรียกท่านว่า พะอ๊อก ตอยะ สยาดอ ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน และพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดพะอ๊อก ตอยะ (คำว่าสยาดอเป็นภาษาเมียนมาร์ หมายถึงพระอาจารย์โดยเรียกด้วยความเคารพ)

พระอาจารย์เรวตะ

พระอาจารย์เรวตะถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ เมืองหมอละเหมียง รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ท่านเป็นบุตรชายคนที่ ๘ ของคุณพ่อสาธ (ทวี บุญพิทักษ์ชาวอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และคุณแม่เมียะ จิ่ง (ชาวเมืองหมอละเหมียง รัฐมอญ)

พระอาจารย์วิมะละ (ตะเซสยาดอ)

พระอาจารย์ใหญ่วิมาละ (Taze Sayadaw) เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1950 และได้รับ      การบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 9 ปี โดยท่านอาจารย์จากหมู่บ้านเอ็ท ทาว์ (Et-Taw Village Sayadaw) ท่านพระอาจารย์นันติยา (Nandiya) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้เริ่มศึกษาพุธศาสนาและภาษาบาลีเรื่อยมา

พระอาจารย์กุมาราภิวังสะ

1975 เกิด ณ เมืองเล็กๆ ชื่อกาว์ ลิน (Kaw Lin) จังหวัดสกาย (Sagaing) ประเทศเมียนมาร์
1988 บรรพชาเป็นสามเณร ณ เมืองกาว์ ลิน(Kaw Lin) จังหวัดสกาย(Sagaing) ประเทศเมียนมาร์